ត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់យុទ្ធនាការថ្មីបំផុត
ហើយឈ្នះរង្វាន់បទពិសោធន៍ដំណើរកំសាន្ត F1
ដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន

ទាញយកកម្មវិធី F1 Play ឬ ចូលទៅកាន់ WWW.F1PLAY.COM ដើម្បីបង្កើតគណនីឥឡូវនេះ! 

hero-image

រង្វាន់ធំ

  • រង្វាន់ធំ នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនជាបីដំណាក់កាល។
  • នៅពេលបញ្ចប់នៃដំណាក់កាលនីមួយៗ អ្នកចូលរួមដែលមានពិន្ទុច្រើនជាងគេនៅពេលបញ្ចប់នៃដំណាក់កាល នឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ។
  • អ្នកឧបត្ថម្ភរង្វាន់មានសិទ្ធិផ្លាស់ប្តូរ T&C ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
ដំណាក់កាលទី1
FORMULA 1® GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2023

ថ្ងៃទី5 ខែមីនា 2023, ម៉ោង 10:00យប់ GMT+7

FORMULA 1® STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2023

ថ្ងៃទី20 ខែមីនា 2023, 12:00ព្រឹក GMT+7

FORMULA 1® ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX 2023

ថ្ងៃទី2 ខែមេសា 2023, ម៉ោង 12:00ថ្ងៃត្រង់ GMT+7

FORMULA 1® AZERBAIJAN GRAND PRIX 2023

ថ្ងៃទី30 ខែមេសា 2023, ម៉ោង 6:00ល្ងាច GMT+7

FORMULA 1® CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2023

ថ្ងៃទី8 ខែឧសភា 2023, ម៉ោង 2:30ព្រឹក GMT+7

FORMULA 1® QATAR AIRWAYS GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL'EMILIA-ROMAGNA 2023

ថ្ងៃទី21 ខែឧសភា 2023, ម៉ោង 8:00យប់ GMT+7

FORMULA 1® GRAND PRIX DE MONACO 2023

ថ្ងៃទី28 ខែឧសភា 2023, ម៉ោង 8:00យប់ GMT+7

ដំណាក់កាលទី2
FORMULA 1® AWS GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2023

ថ្ងៃទី4 ខែមិថុនា 2023, ម៉ោង 8:00យប់ GMT+7

FORMULA 1® PIRELLI GRAND PRIX DU CANADA 2023

ថ្ងៃទី19 ខែមិថុនា 2023, ម៉ោង 1:00ព្រឹក GMT+7

FORMULA 1® GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2023

ថ្ងៃទី2 ខែកក្កដា 2023, ម៉ោង 8:00យប់ GMT+7

FORMULA 1® ARAMCO BRITISH GRAND PRIX 2023

ថ្ងៃទី9 ខែកក្កដា 2023, ម៉ោង 09:00យប់ GMT+7

FORMULA 1® QATAR AIRWAYS HUNGARIAN GRAND PRIX 2023

ថ្ងៃទី23 ខែកក្កដា 2023, ម៉ោង 8:00យប់ GMT+7

FORMULA 1® BELGIAN GRAND PRIX 2023

ថ្ងៃទី30 ខែកក្កដា 2023, ម៉ោង 8:00យប់ GMT+7

FORMULA 1® HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2023

ថ្ងៃទី27 ខែសីហា 2023, ម៉ោង 8:00យប់ GMT+7

ដំណាក់កាលទី3
FORMULA 1® PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2023

ថ្ងៃទី3 ខែកញ្ញា 2023, ម៉ោង 8:00យប់ GMT+7

FORMULA 1® SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2023

ថ្ងៃទី17 ខែកញ្ញា 2023, ម៉ោង 7:00យប់ GMT+7

FORMULA 1® LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023

ថ្ងៃទី24 ខែកញ្ញា 2023, ម៉ោង 12:00ថ្ងៃត្រង់ GMT+7

FORMULA 1® QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2023

ថ្ងៃទី9 ខែតុលា 2023, ម៉ោង 12:00ទៀបភ្លឺ GMT+7

FFORMULA 1® LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023

ថ្ងៃទី23 ខែតុលា 2023, ម៉ោង 2:00ព្រឹក GMT+7

FFORMULA 1® GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2023

ថ្ងៃទី30 ខែតុលា 2023, ម៉ោង 3:00ព្រឹក GMT+7

FORMULA 1® ROLEX GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2023

ថ្ងៃទី6 ខែវិច្ឆិកា 2023, ម៉ោង 12:00ព្រឹក GMT+7

FFORMULA 1® HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023

ថ្ងៃទី19 ខែវិច្ឆិកា 2023, ម៉ោង 1:00ថ្ងៃត្រង់ GMT+7

FORMULA 1® ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023

ថ្ងៃទី26 ខែវិច្ឆិកា 2023, ម៉ោង 8:00យប់ GMT+7

រង្វាន់

អំឡុងពេលនៃការព្យាករណ៍លីក F1 Play នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី16 ខែមីនា 2023 ដល់ថ្ងៃទី26 ខែវិច្ឆិកា 2023។

ចំនួនអ្នកឈ្នះរង្វាន់
រង្វាន់
1 មួយ រង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ USD 47
3 មួយរង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ USD 34 ក្នុងមួយរង្វាន់
8 មួយរង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ USD 22 ក្នុងមួយរង្វាន់
18 មួយរង្វាន់ភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃ USD 12 ក្នុងមួយរង្វាន់
racing-car
racing-car

របៀបចូលរួម

  • ទាញយក និងបង្កើតគណនីមួយនៅ F1 Play App ឬ F1Play.com
  • បើកដំណើរការ F1 Play app ឬចុចចូលគណនីពី F1Play.com របស់អ្នក ហើយសូមបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់លីក7ខ្ទង់ [ AZD435Q ] ដើម្បីចូលរួមការព្យាករណ៍លីក។
  • ចាប់ផ្តើមការព្យាករណ៍សម្រាប់ការប្រណាំងបន្ទាប់។
mobile-two
mobile-one
mobile-three